Internet łączy ludzi. Czy aby na pewno? Czy możliwym jest, że sieć komputerowa jest w stanie połączyć rozumne, inteligentne istoty? Odpowiedź jest oczywista – nie potrafi. Przecież sama definicja Internetu mówi nam, że łączy on URZĄDZENIA, a nie żywą materię.

Łączenie to zespalanie czegoś, wiązanie czegoś w całość. Jednakże wystarczy zaistnienie nadawcy i odbiorcy, aby zaistniała więź. Samo przekazywanie informacji, które dokonuje się przez Internet jest formą komunikowania się i nie powoduje jeszcze zespolenia, czyli połączenia.
Nie można dyskutować na temat rzekomego łączenia ludzi przez Internet, nie zagłębiając się odrobinę w naturę ludzi. A zatem człowiek jest istotą, która od narodzin, aż do śmierci potrzebuje bliskości, miłości, wsparcia po to, by normalnie się rozwijać, by najprościej rzecz ujmując – normalnie żyć. A nie poczujemy owej bliskości, czy miłości przez Internet, ponieważ ten jest tylko narzędziem w przekazywaniu informacji.

Zdaniem autorytetów…

Profesor Maria Ryś wskazuje, że połączenie musi dokonywać się na kilku płaszczyznach.
Pierwszą z nich jest płaszczyzna emocjonalna, którą dokonuje się poprzez zaufanie, zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym wspomnianej przed chwilą potrzebie bliskości, czy intymności, których w Internecie nie ma, których nie można przekazać przez skype, czy też facebooka.
Dalej, na płaszczyźnie intelektualnej (poprzez wspólnotę wartości, zbieżność poglądów) i w końcu na płaszczyźnie działaniowej, do czego potrzebne jest obopólne zaangażowanie.

Podobne poglądy ma większość psychologów, między innymi pan Józef Szopiński, który podkreśla, że elementami, które muszą zaistnieć w kontakcie aby połączyły ludzi są współodczuwanie, współrozumienie i współdziałanie. A tych elementów w Internecie nie znajdziemy, nie przekażemy ich sobie przez czat.

Prawda jest taka, że Internet nie jest w stanie zastąpić nam więzi wynikającej z fizycznej bliskości.

Dlatego też nie dajmy się omamić, nie pozwólmy aby Internet zastąpił nam normalną, fizyczną bliskość. Prawda jest taka, że Internet nie łączy ludzi, nie może tego zrobić, ponieważ jest tylko narzędziem, które człowiek wykreował dla własnego użytku.

Leave a comment